'Người tiêu dùng kiện sai, thiệt hại uy tín doanh nghiệp thì sao?'

2 tuần trước 1
ARTICLE AD BOX
Người tiêu dùng đi kiện thắng nhà sản xuất, dịch vụ thì bên sản xuất, dịch vụ phải bồi thường. Song trường hợp người tiêu dùng kiện không đúng, khiến doanh nghiệp sản xuất đang rất uy tín bị mất uy tín, thiệt hại thì xử lý sao?
Đọc toàn bộ bài báo