Con 'trượt' giấy khen, ai mới là người buồn?

2 tuần trước 1
ARTICLE AD BOX
Tôi hỏi con có buồn vì không được giấy khen như các bạn không? 'Không mẹ ạ, con đã cố gắng hết sức rồi. Con thấy con cũng giỏi môn lịch sử và địa lý mà'. Tôi thấy nhẹ lòng.
Đọc toàn bộ bài báo