Những chuyến xe miễn phí chở lúa từ ruộng về nhà dân giữa ngày nóng đổ lửa

3 tuần trước 10
ARTICLE AD BOX
Thấy nhiều người lớn tuổi, neo đơn rất vất vả khi thu hoạch vụ lúa xuân, một nhóm thanh niên Hà Tĩnh đã tổ chức chuyến xe miễn phí chở lúa từ ruộng về cho người dân.
Đọc toàn bộ bài báo